(Oud)Schoten

Geschiedenis

Het grondgebied van wat nu Schoten is, was al zeer vroeg bewoond. Opgravingen in 1959 hebben uitgewezen dat hier in de eerste eeuwen van onze jaartelling al bewoning was. De plaatsnaam wordt in 866 voor het eerst in bronnen vermeld (als 'Scota'). 


De gemeente Schoten is ontstaan uit zeven heerlijkheden, die opgingen in de gemeente Schoten

  1. Zuid Akendam
  2. Hogerwoerd
  3. Schoterbosch
  4. Zaanen
  5. Schoten
  6. Schotervlieland
  7. Noord Akendam

 

(Oud) Schoten

Schoten is een voormalige gemeente, tegenwoordig wijk in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Haarlem. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1927.

.Buurgemeente Haarlem, die lange tijd nauwelijks meer omvatte dan wat nu het Centrum is, kreeg eind 19e eeuw last van ruimtegebrek en heeft in de decennia daarna geleidelijk (delen van) omliggende gemeenten geannexeerd. Zo annexeerde zij per 1-8-1884 een deel van de gemeente Schoten met op dat moment 530 inwoners. 

De gemeente Haarlem heeft het resterende deel van de gemeente ook geannexeerd per 1-5-1927, waarmee aan deze gemeente een einde kwam.

De grenzen van de voormalige gemeente Schoten.

Dit is te lezen op:

www.haarlemnoord.com

Het Bolwerk of De Bolwerken

zijn/is een stadspark  en Bolwerkplantsoen gelegen in het centrum van Haarlem aan de noordzijde van het station. De Bolwerken bleven over toen de stadsmuren in de negentiende eeuw werden gesloopt.

Het park omvat de voormalige vestingwerken van Haarlem

Het bolwerk

is verdeeld in 2 delen nml:

Het Prinsen bolwerk aan de kloppersingel en het Staten bolwerk aan de schotersingel.

Deze beiden zijn gescheiden door de kennemerbrug.

Na een vernieuwing van het park, in 2007, is het Prinsen Bolwerk voorzien met een fiets- en voetbrug. Ook het Staten Bolwerk heeft een fiets en voetgangersbrug; de Noorderbrug; deze is echter al veel ouder.De paden op de Bolwerken zijn waterdoorlatend door Grauwacke-split.

bovenstaande foto's zijn van het "Staten Bolwerk" aan de schotersingel. (zomer 2020)

onderliggende foto's ook,                                                maar dan in winter 2018

de volgende foto's zijn van het Prinsen Bolwerk

in aanbouw

Molen van De Schoterveenpolder