Slot van Heidelberg

Slot van Heidelberg

Het eerste document waarin het kasteel wordt genoemd stamt uit 1225.

Lodewijk I van Beieren ontving dit kasteel van bisschop Hendrik van Worms als leengoed.

De hertogen van Beieren worden als de belangrijkste stichters en bouwers beschouwd van het kasteel.

Van het slot in Heidelberg resteert een ruïne. Het kasteel werd door de Fransen vernietigd in de Negenjarige Oorlog. Slechts een klein gedeelte van Schloss Heidelberg werd in latere jaren gerestaureerd. Het kasteel werd opgetrokken in rode zandsteen en steekt tachtig meter uit boven de vallei aan de noordzijde van de Königstuhl. Schloss Heidelberg domineert daardoor het profiel van de gelijknamige stad.

IN AANBOUW